Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля

Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля

Організація, яка на добровільних засадах на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод об’єднує ветеранів та інвалідів з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з числа учасників ядерних випробувань і осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або служби, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та ядерних випробувань, членів сімей учасників ліквідації і потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та прирівняних до них осіб (далі – чорнобильці).

З метою найбільш ґрунтовного та прискореного доведення до чорнобильців інформації стосовно діяльності Організації, а також, заради забезпечення їх благодійною допомогою, залучення у члени Організації, по всій території України постійно утворюються відокремлені підрозділи Організації.

Оскільки в Організації більшість її членів складають саме ветерани та інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і евакуйованих з зони відчуження, просимо Вашого сприяння в наданні Організації кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації та у виділенні на пільгових умовах, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оренду державного та комунального майна», приміщення для розміщення громадської приймальні відокремленого підрозділу Організації.

Працівники відокремлених підрозділів Організації, за відсутності громадських приймальнь, позбавлені можливості належним чином здійснювати особистий прийом чорнобильців, опрацьовувати їх чисельні письмові звернення тощо. Потрібно детально роз’яснювати чорнобильцям умови благодійних програм Благодійного товариства «Фонд запобігання ефекту ядерної катастрофи» («Медична допомога», «Медичне обладнання», «Курортне оздоровлення», «Продовольчий кошик», «Автомобіль для чорнобильця», «Правовий захист», «Турбота про дітей», «Зелена енергія», «Джерельна вода», «Соціально–освітня громадська приймальня»), детальна інформація про які розміщені на Інтернет сайті Фонду. За умовами цих програм очікується надходження конкретних видів міжнародної благодійної допомоги для чорнобильців України.

В межах благодійних програм, за участю та підтримки міжнародних партнерів, Організація має можливість сприяти вирішенню на благодійних засадах питань як правового, так і фінансового характеру, які стосуються втілення в життя конституційно закріплених прав та гарантій чорнобильців, що може реально зменшити навантаження на державний і місцеві бюджети та бюджети фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні.

Сумарний розмір благодійної допомоги, яка за допомогою та при участі міжнародних партнерів буде залучена Організацією, буде визначений лише після надходження до Організації письмових заявок від чорнобильців – набувачів благодійної допомоги.

Під час проведення спільних з органами місцевого самоврядування заходів будуть досягнуті наступні позитивні результати державного значення:

 • збільшиться рівень добробуту та соціального захисту чорнобильців України за рахунок коштів міжнародної благодійної допомоги;
 • буде частково реалізована програма з соціального захисту чорнобильців, яка закріплена у чинному законодавстві, без витрат коштів державного та місцевих бюджетів України;
 • на регулярній основі буде здійснюватися залучення благодійної допомоги, в результаті за рахунок збільшення платоспроможного попиту збільшиться обертання коштів на внутрішньому ринку України, будуть створені додаткові робочі місця, у тому числі для чорнобильців на радіоактивно забруднених територіях України;
 • будуть придбані політичні дивіденди у вигляді безумовного зростання позитивного іміджу та схвалення дій законодавчої та виконавчої влади в Державі серед громадян України, особливо серед чорнобильців, яких на цей час в Україні є більш ніж два мільйони.

Державна реєстрація відокремленого підрозділу

Для державної реєстрації відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський союз чорнобильців» в адміністративно–територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, відповідно до статей 13 та 19 Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572–VI, необхідно надіслати на поштову адресу Організації обов’язково засвідчені особистим підписом кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу копій документів, а саме:

 • роздруковану та заповнену заяву про призначення керівника відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля»;
 • копію усіх сторінок паспорту громадянина України, кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля»;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі, платнику податків, кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля».

Створення робочих місць та оплата праці

Керівник відокремленого підрозділу Організації та працівники у відповідній чисельності будуть прийняті на роботу з оплатою праці за конкретними завданнями Організації у вигляді матеріального заохочення.

За допомогою відокремленого підрозділу Організація буде контролювати та супроводжує загальну діяльність, оскільки існує сувора відповідна звітність про цільове використання будь–якої благодійної допомоги.

Регіональний розвиток

Станом на 01.01.2016 року Організація зареєструвала свої відокремлені підрозділи в більшості областей України. На цей час Організація зробила зміни в статуті, та після їх державної реєстрації продовжить реєстрацію відокремлених підрозділів в усіх без винятку областях України. Список областей України, де Організація вже має свої відокремлені підрозділи:

 • місто Київ
 • Київська область
 • Житомирська область
 • Рівненська область
 • Волинська область
 • Вінницька область
 • Черкаська область
 • Чернігівська область
 • Харківська область
 • Херсонська область
 • Тернопільська область
 • Сумська область
 • Кіровоградська область
 • Чернівецька область

Розмір членських внесків на 2017 фінансовий рік

 • вступний членський внесок, разовий, обов’язковий для кожного нового члена Організації – 100 (сто) грн.;
 • цільовий членський внесок, разовий, обов’язковий для кожного члена Організації – 100 (сто) грн.;
 • щорічний членський внесок, регулярний, обов’язковий для кожного члена Організації – 200 (двісті) грн..

Контакти

Код ЄДРПОУ 39589200
вул. Лаврська, буд. 9, корп. 19, м. Київ, 01015
Тел.: +38 (044) 280 1325; 280 1375
E–mail: gromada@chernobyl-people.org

Розрахунковий рахунок у національній валюті (код 980)

Р/р № 26008052621081
ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ
МФО 300711