Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля

Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля

Минуло майже тридцять років від часу, коли Україну спіткала найжахливіша за всю історію ядерної енергетики трагедія – екологічна катастрофа, спричинена вибухом енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Мільйони людей зазнали ядерної шкоди внаслідок ядерного інциденту.

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII, Держава взяла на себе відповідальність за завдану громадянам шкоду та зобов’язалася відшкодувати її в повному обсязі шляхом комплексного розв’язання завдань охорони здоров’я, соціальної політики і використання забруднених територій за допомогою та на підставі відповідних державних цільових програм з цих питань та з урахуванням інших напрямів економічної та соціальної політики, досягнень в галузі науки та охорони навколишнього середовища.

Однак, як вбачається, склалося так, що органи держаної влади не можуть забезпечити повною мірою реалізацію передбачених чинним законодавством прав та гарантій громадян, постраждалих внаслідок ядерної катастрофи.

Ситуація з кожним днем ускладняється. Незадовільне медичне обслуговування, низькі стандарти життя, несприятлива екологічна ситуація та, як наслідок, зростання соціальної напруги серед громадян, постраждалих внаслідок ядерної катастрофи, збільшення кількості судових рішень на користь постраждалих громадян за їх позовами до Держави, накопичення заборгованості Держави з соціальних виплат.

Здійснюючи громадську та благодійну діяльність в інтересах суспільства, зокрема, громадян, постраждалих внаслідок ядерної катастрофи, Організація ставить перед собою завдання, основними серед яких є:

 • сприяння, на благодійних засадах, покращенню рівня соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок ядерної катастрофи;
 • сприяння організації безкоштовного, на благодійних засадах, забезпечення ліками, виробами медичного призначення, витратними матеріалами, технічними засобами реабілітації тощо, а також безкоштовного, на благодійних засадах, проведення необхідних медичних операцій, досліджень, діагностик, аналізів та інших лікувальних заходів;
 • сприяння, на благодійних засадах, в організації допомоги медичним закладам у забезпеченні їх лікувальними препаратами, медичним обладнанням, апаратурою та інструментарієм;
 • сприяння, на благодійних засадах, розвитку сучасних технологій та методів лікування хворих, а також цільових програм, спрямованих на вдосконалення охорони здоров’я;
 • створення цільових, на благодійних засадах, фондів підтримки різних альтернативних програм;
 • участь у розробці та реалізації міжнародних програм з використанням міжнародних контактів;
 • об’єднання зусиль Організації, медичних центрів та медичних установ, інших підприємств, установ, організацій, ЗМІ задля практичного втілення в життя заходів для покращення рівня соціального забезпечення постраждалих внаслідок ядерної катастрофи громадян.

За участю і підтримки PNCEF International, Організація має можливість сприяти вирішенню питань правового і фінансового характеру, які стосуються конституційно закріплених прав і гарантій постраждалих внаслідок ядерної катастрофи громадян і особливо зобов’язань держави, на території якої сталася ядерна катастрофа.

Суттєво важливими питаннями, закладеними в основу благодійних програм Організації, у вирішенні яких Організація має можливість надати допомогу, є питання щодо збереження, підтримання та охорони здоров’я громадян, постраждалих внаслідок ядерної катастрофи, а також щодо екологічного, економічного та енергетичного оздоровлення забруднених внаслідок ядерної катастрофи територій.

Особлива увага в благодійних програмах приділяється питанням щодо забезпечення населення екологічно чистими продуктами харчування, якісною питною водою, а також розвитку проектів щодо втілення в життя на територіях радіоактивного забруднення благодійних програм «Зелена енергія», «Джерельна вода», «Заміна систем опалення» та «Поліпшення житлових умов».

Міжнародні партнери підтримують наміри Організації та на умовах благодійності, скориставшись податковими пільгами, шляхом залучення фінансів, передачі досвіду, технологій та надання відповідного новітнього обладнання на благодійних засадах мають бажання та можливість прийняти участь в розвитку благодійних програм Організації.

Завдяки співробітництву з міжнародними благодійними організаціями, участі в розробці та реалізації міжнародних програм в галузі медицини, Організація має можливість сприяти вирішенню питань щодо забезпечення на благодійних засадах медичних установ відповідними обладнанням, апаратурою та інструментарієм, ліками, необхідними технічними засобами реабілітації тощо, а також щодо матеріальної, на благодійних засадах, підтримки проведення операцій, діагностик, аналізів, інших медичних заходів, необхідних у лікувальних, реабілітаційних та оздоровчих цілях громадянам, постраждалим внаслідок ядерної катастрофи.

Разом з цим, слід зазначити, що враховуючи потреби інвалідів – постраждалих внаслідок ядерної катастрофи у забезпеченні автотранспортом, які значно перевищують можливості Держави, Організацією спільно з міжнародними партнерами розвиваються цільові програми щодо сприяння забезпеченню на благодійних засадах даної категорії громадян автомобілями, а також програми щодо поліпшення умов медичного обслуговування та надання швидкої медичної допомоги шляхом забезпечення медичних установ транспортними засобами на благодійних засадах.

Метою Організації є забезпечення на засадах благодійної діяльності в інтересах громадян, які постраждали внаслідок ядерної катастрофи, інвалідів з числа громадян, постраждалих внаслідок ядерної катастрофи, інвалідів з числа учасників ядерних випробувань, осіб, що під час трудової діяльності або служби підпали під дію іонізуючих випромінювань, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників ядерних випробувань, членів сімей учасників ліквідації та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи і прирівняних до них осіб:

 • розробка та втілення благодійних програм за участю українських та міжнародних партерів;
 • розробка та втілення міжнародних грантових програм для участі в них громадських та благодійних організацій, донорів будь–якої країни, які мають бажання приймати участь в міжнародних благодійних програмах Організації;
 • розробка та втілення українських грантових програм для участі в них українських громадських та благодійних організацій, які працюють на користь громадян України, постраждалих внаслідок ядерної катастрофи;
 • розробка та втілення українських грантових програм для участі в них фізичних осіб, набувачів благодійної допомоги, громадян України, постраждалих внаслідок ядерної катастрофи, членів Організації;
 • співпраця з міжнародними партнерами (благодійними фондами, громадськими організаціями тощо), державними установами України тощо;
 • забезпечення комп’ютерною технікою тощо відокремлених підрозділів Організації, які будуть створені на умовах благодійної програми «Соціально–освітня громадська приймальня»;
 • забезпечення державних медичних установ України медичним обладнанням, витратними медичними матеріалами, реагентами, необхідними для проведення лабораторних досліджень тощо, пошук коштів для оплати витрат на проведення медичних операцій, та багато чого іншого, що необхідно для продовження і збереження життя громадянам, постраждалим внаслідок ядерної катастрофи.

Регіональний розвиток

Станом на 01.01.2016 року в Україні мешкає понад два мільйони особи, постраждалих внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи, які мають право на пільги та компенсації передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII.

В першу чергу розвиток діяльності благодійних програм поширюється на наступні області України:

 • місто Київ, всього постраждалих 76 969 осіб
 • Київська область, всього постраждалих 637 860 осіб
 • Житомирська область, всього постраждалих 265 425 осіб
 • Рівненська область, всього постраждалих 346 403 особи
 • Волинська область, всього постраждалих 140 228 осіб
 • Вінницька область, всього постраждалих 86 156 осіб
 • Черкаська область, всього постраждалих 111 800 осіб
 • Чернігівська область, всього постраждалих 75 938 осіб

Другою чергою розвиток діяльності благодійних програм пошириться в наступних областях України:

 • Закарпатська область, всього постраждалих 3 847 осіб
 • Івано–Франківська область, всього постраждалих 10 541 особа
 • Кіровоградська область, всього постраждалих 10 303 особи
 • Львівська область, всього постраждалих 8 401 особа
 • Полтавська область, всього постраждалих 21 248 осіб
 • Сумська область, всього постраждалих 13 870 осіб
 • Тернопільська область, всього постраждалих 44 897 осіб
 • Хмельницька область, всього постраждалих 8 504 особи
 • Чернівецька область, всього постраждалих 18 807 осіб
 • Дніпропетровська область, всього постраждалих 19 957 осіб
 • Запорізька область, всього постраждалих 7 802 особи
 • Миколаївська область, всього постраждалих 6 723 особи
 • Одеська область, всього постраждалих 7 233 особи
 • Херсонська область, всього постраждалих 6 043 особи
 • Харківська область, всього постраждалих 20 445 осіб
 • Луганська область, всього постраждалих 3 795 осіб
 • Донецька область, всього постраждалих 8 709 осіб

 

sochelppub

 

Станом на 01.01.2016 року Організація зареєструвала свої відокремлені підрозділи в більшості областей України. На цей час Організація зробила зміни в статуті, та продовжує реєстрацію відокремлених підрозділів в усіх без винятку областях України. Список областей України, де Організація вже має свої відокремлені підрозділи:

 • місто Київ
 • Київська область
 • Житомирська область
 • Рівненська область
 • Волинська область
 • Вінницька область
 • Черкаська область
 • Чернігівська область
 • Харківська область
 • Херсонська область
 • Тернопільська область
 • Сумська область
 • Кіровоградська область
 • Чернівецька область

З метою найбільш ґрунтовного та прискореного доведення до чорнобильців інформації стосовно діяльності Організації, а також, заради забезпечення їх благодійною допомогою, залучення у члени Організації, по всій території України постійно утворюються відокремлені підрозділи Організації.

Сумарний розмір благодійної допомоги, яка за допомогою та при участі міжнародних партнерів буде залучена Організацією, буде визначений лише після надходження до Організації письмових заявок від чорнобильців – набувачів благодійної допомоги.

Під час проведення спільних з органами місцевого самоврядування заходів будуть досягнуті наступні позитивні результати державного значення:

 • збільшиться рівень добробуту та соціального захисту чорнобильців України за рахунок коштів міжнародної благодійної допомоги;
 • буде частково реалізована програма з соціального захисту чорнобильців, яка закріплена у чинному законодавстві, без витрат коштів державного та місцевих бюджетів України;
 • на регулярній основі буде здійснюватися залучення благодійної допомоги, в результаті за рахунок збільшення платоспроможного попиту збільшиться обертання коштів на внутрішньому ринку України, будуть створені додаткові робочі місця, у тому числі для чорнобильців на радіоактивно забруднених територіях України;
 • будуть придбані політичні дивіденди у вигляді безумовного зростання позитивного іміджу та схвалення дій законодавчої та виконавчої влади в Державі серед громадян України, особливо серед чорнобильців, яких на цей час в Україні є більш ніж два мільйони.

Державна реєстрація відокремленого підрозділу

Для державної реєстрації відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський союз чорнобильців» в адміністративно–територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, відповідно до статей 13 та 19 Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572–VI, необхідно надіслати на поштову адресу Організації обов’язково засвідчені особистим підписом кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу копій документів, а саме:

 • роздруковану та заповнену заяву про призначення керівника відокремленого підрозділу Організації;
 • копію усіх сторінок паспорту громадянина України, кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі, платнику податків, кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації.

Створення робочих місць та оплата праці

Керівник відокремленого підрозділу Організації та працівники у відповідній чисельності будуть прийняті на роботу з оплатою праці за конкретними завданнями Організації у вигляді матеріального заохочення.

За допомогою відокремленого підрозділу Організація буде контролювати та супроводжує загальну діяльність, оскільки існує сувора відповідна звітність про цільове використання будь–якої благодійної допомоги.

Розмір членських внесків на 2017 фінансовий рік

 • вступний членський внесок, разовий, обов’язковий для кожного нового члена Організації – 100 (сто) грн.;
 • цільовий членський внесок, разовий, обов’язковий для кожного члена Організації – 100 (сто) грн.;
 • щорічний членський внесок, регулярний, обов’язковий для кожного члена Організації – 200 (двісті) грн..

Контакти

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля»
вул. Лаврська, буд. 9, корп. 19, м. Київ, 01015
Тел.: +38 (044) 280 1325; 280 1375
E–mail: gromada@chernobyl-people.org
Код ЄДРПОУ 39589200

Розрахунковий рахунок у національній валюті (код 980)

Р/р № 26008052621081
ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ
МФО 300711