Поліпшення житлових умов

Поліпшення житлових умов

 

sochelppub

 

Завдяки підтримки міжнародного фонду PNCEF International, відповідно до законодавства України, своєї статутної мети, в інтересах фізичних осіб з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи та які проживають на радіоактивно забруднених територіях України, громадська організація «Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля» (надалі – Організація) супроводжує міжнародну благодійну програму «Поліпшення житлових умов» (надалі – Програма).

Програма розроблена з метою покращення житлових умов громадян такої категорії, які потребують соціального захисту, яким житло повинно надаватися державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату.

Для будівництва житла громадянам цієї категорії будуть утворюватися житлово–будівельні кооперативи та профільні, будівельні організації, що сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу районного масштабу. В процесі супроводу цієї Програми, за рахунок благодійності, Організація буде відшкодовувати забудовникам до 75% вартість житла, що призведе до заощадження коштів місцевого та державного бюджетів.

Метою таких кооперативів та підприємств є створення робочих місць виключно для громадян на території своєї реєстрації, а також сплата податків за місцем своєї реєстрації. Регулярна та своєчасна оплата заробітної платні працівникам цих підприємств створить планові економічні відносини між мешканцями таких територій, органами місцевого самоврядування та держави в цілому. Такі відносини взагалі можуть змінити відношення місцевих громадян до довкілля природнього середовища, його збереження та утримання в чистому, санітарному вигляді.

За рахунок благодійності, безкоштовно, ці підприємства отримають на свій баланс будівельні матеріали, сучасне будівельне обладнання та технології для будівництва якісного житла громадянам такої категорії, які вже десятиріччями стоять в державній черзі на поліпшення житлових умов або на відселення з радіаційно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територій України.

Через свої представництва в різних країнах світу PNCEF International веде перемовини з виробниками будівельних матеріалів для цієї Програми. Виробники будівельних матеріалів, на умовах благодійності, скориставшись податковими пільгами, мають бажання, можливість та економічні переваги прийняти участь в розвитку цієї Програми. В результаті чого очікуються домовленості щодо отримання в безоплатному порядку на благодійних засадах будівельних матеріалів, сучасного будівельного обладнання та технології для будівництва якісного житла.

За підтримки органів місцевого самоврядування, втілення цієї Програми створить реальну можливість залучити в Україну на благодійних засадах значні інвестиції в галузі будівництва.

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи та які проживають на радіоактивно забруднених територіях України, за своїм бажанням можуть прийняти участь в цій Програмі.

Будівництво містечок

Вважаючи на те, що ця Програма створена для будівництва новітнього житла за рахунок благодійності, Організація запропонувала головам районних, селищних та сільських рад Київської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей України розглянути питання щодо виділення земельних ділянок для майбутнього будівництва населених пунктів.

Загальна площа майбутнього будівництва містечок з технічними спорудами що найменш для 10 000 мешканців буде завбільшки 200 гектарів.

В містечках планується будувати окремі чотирьох поверхові будинки, котеджи, школи, дитячі садки, спортивні комплекси, лікарні, торгівельні центри для розміщення різноманітних магазинів, церкви тощо. При будуванні будуть впроваджені благодійні програми PNCEF International «Джерельна вода», «Зелена енергія», «Соціально–освітня громадська приймальня» та «Медичне обладнання». Для обслуговування проживаючого в містечках населення буде побудована інфраструктура, спроможна створити велику кількість робочих місць.

Пропозиція

Програма працюватиме для фізичних осіб з числа громадян, які постраждали внаслідок ядерної катастрофи та які проживають на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територіях України. На підставі сформованої в органах державної влади та органах місцевого самоврядування житлової черги серед фізичних осіб такої категорії, Організація приймає офіційні письмові заяви на включення їх до цієї Програми. Шляхом офіційного листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, Організація вже розпочала виявлення земельних ділянок для майбутнього будівництва.

Вважаючи на те, що не всі громадяни мають можливість сплатити 25% від вартості житла, Організація пропонує усім бажаючим прийняти участь в цій Програмі, зареєструватися в Програмі та як можливу оплату своєї частки за вартість житла, надати Організації рішення судів з питань заборгованості держави по недоплаченим пенсіям, коштів за оздоровлення, харчування тощо, відповідно до обов’язку держави згідно положень Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII.

Інформація

Програма працює лише для громадян, які стоять в офіційній черзі на поліпшення житлових умов або на відселення з радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територій України.

Громадяни, які бажають бути включеним до цієї Програми мають бути дійсними членами Організації. Для цього необхідно роздрукувати з Інтернет сайту та власноруч заповнити заяву про вступ в члени Організації. Тільки після прийняття в члени Організації, громадяни набувають право бути включеними до цієї Програми.

Для участі в цій Програмі необхідно надіслати на поштову адресу Організації копії своїх особистих документів, а саме:

 • роздруковану та заповнену заяву про вступ в члени Організації;
 • оригінал квитанції про сплату членського внеску;
 • роздруковану та заповнену заяву про включення до Програми «Поліпшення житлових умов»;
 • копію усіх сторінок паспорту громадянина України;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі, платнику податків;
 • копію посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (з вкладкою до посвідчення за її наявністю);
 • оригінал довідки про реєстрацію в черзі на поліпшення житлових умов від 2017 року;
 • нотаріально завірену довіреність, плюс п’ять нотаріально завірених копій з неї.

Для перевірки автентичності персональних документів заявника, його статусу та подальшого здійснення необхідних дій з боку Організації, заявник повинен надати нотаріально завірену довіреність (плюс п’ять нотаріально завірених копій з неї). Довіреність можна оформити у будь – якого нотаріуса, а для мешканців сільської місцевості, довіреність можна оформити в сільраді.

Вирішення питання на законодавчому рівні

Вирішення житлових питань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на законодавчому рівні урегульовано Житловим Кодексом Української РСР, постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII, та для осіб, віднесених до категорії 1 (учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інваліди – чорнобильці), постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 року № 1589 «Про Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь–якого ступеня або стали інвалідами, дітям–інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім’ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1».

Відповідно до положень ст. 32, розділу VI, Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII:

1) Громадяни, які евакуйовані або відселені (відселяються), безплатно забезпечуються жилими приміщеннями, як правило, у спеціально збудованих для цієї мети селищах, будинках і квартирах, які передаються їм в особисту власність.

2) Громадяни, які самостійно переселяються або переселилися відповідно до статті 4 цього Закону за направленнями обласних державних адміністрацій, за новим місцем проживання включаються підприємствами, установами та організаціями, де вони працевлаштовані, або місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад до окремих від інших категорій списків для позачергового одержання житла без подання документів про здачу приміщення, яке вони займали. При цьому громадяни, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються пільгою, передбаченою пунктом 10 статті 20 цього Закону, незалежно від реєстрації місця проживання.
Громадяни, які з різних причин не можуть працевлаштуватися та поселитися за обраним місцем проживання, зараховуються до окремих від інших категорій списків для позачергового одержання житла при районних державних адміністраціях, виконавчих органах рад на підставі направлення, виданого у встановленому порядку.
Особи, які після відселення або самостійного переселення повернулися на території радіоактивного забруднення, права на повторне одержання направлення не мають.
Проживання без реєстрації місця проживання та неможливість працевлаштування зазначених у цій статті громадян не можуть бути підставою для відмови у взятті на квартирний облік і наданні житла в будь-якому населеному пункті України.
Органи місцевого самоврядування щорічно виділяють для забезпечення жилою площею вказаних громадян 15 процентів всього збудованого житла (в тому числі підприємствами, установами, організаціями), для чого Кабінет Міністрів України щорічно виділяє обласним державним адміністраціям, на території яких самостійно переселяються громадяни з території радіоактивного забруднення, цільовим призначенням капітальні вкладення відповідно до кількості сімей, що самостійно переселилися.

3) Для забезпечення житлом сімей, які відселяються або самостійно переселяються відповідно до статті 4 цього Закону за направленнями обласних державних адміністрацій, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад, підприємства, установи та організації, а також самі громадяни можуть купувати в будь-якому населеному пункті України (крім м. Києва та курортних місцевостей) за договірними цінами жилі будинки та квартири у громадян, яким вони належать на праві особистої власності, а також будинки і квартири державного і громадського житлового фонду, що не використовуються, – за їх залишковою балансовою вартістю.
Якщо жила площа будинку (квартири), що купується, перевищує 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї, вартість зайвої площі і частини надвірних будівель, збудованих не за встановленими проектами, сплачує громадянин.
Громадянам, які збудували чи купили за власні кошти жилі будинки садибного типу з надвірними будівлями, а також жилі приміщення в будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів, відшкодовується їх вартість у розмірах, визначених місцевими Радами народних депутатів за обраним місцем проживання.
Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства і громадяни, а також власники жилих будинків і квартир звільняються від сплати державного мита при укладенні договорів купівлі-продажу будинків і квартир.
Кабінет Міністрів України виділяє Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, на територію яких самостійно переселяються (переселилися) громадяни відповідно до статті 4 цього Закону, капіталовкладення для придбання житла.

4) Громадяни мають право на індивідуальне житлове будівництво з позачерговим одержанням земельних ділянок з гарантованим забезпеченням необхідними будівельними матеріалами, укладанням договорів з підрядними організаціями на будівництво будинків садибного типу, а також на позачерговий вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів незалежно від строків проживання і реєстрації місця проживання у даному населеному пункті. При цьому громадянам Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за місцем будівництва житла виділяються кошти з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї.
Розмір і порядок виділення коштів для будівництва житла встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями. Кошти на будівництво житла відраховуються з загальних капіталовкладень, які виділяються Кабінетом Міністрів України для будівництва житла. У цьому разі громадяни втрачають право на забезпечення житлом, передбачене пунктами 1, 2, 3 цієї статті.
За згодою громадян їм можуть передаватись у приватну власність незавершені будівництвом будинки садибного типу для закінчення будівництва за власні кошти. Порядок надання таких будинків визначається Кабінетом Міністрів України. Пільгами, передбаченими цим пунктом, громадяни мають право скористатися один раз.

5) Громадяни, переселені у тимчасові жилі приміщення, мають право на наступне позачергове за окремим списком забезпечення постійним благоустроєним житлом або на створення умов для будівництва відповідно до пункту 4 цієї статті.
Передбаченими цією статтею пільгами по забезпеченню житлом громадяни мають право скористатися один раз.

Черга на поліпшення житлових умов

Загальна чисельність осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (в дужках зареєстрована черга на поліпшення житлових умов), станом на 01.01.2016 року:

 • місто Київ, постраждалих 76 969 осіб (черга 3 755 осіб)
 • Київська обл., постраждалих 637 860 осіб (черга 7 049 осіб)
 • Житомирська обл., постраждалих 265 425 осіб (черга 3 525 осіб)
 • Рівненська обл., постраждалих 346 403 особи (черга 2 176 осіб)
 • Волинська обл., постраждалих 140 228 осіб (черга 939 осіб)
 • Вінницька обл., постраждалих 86 156 осіб (черга 345 осіб)
 • Черкаська обл., постраждалих 111 800 осіб (черга 510 осіб)
 • Чернігівська обл., постраждалих 75 938 осіб (черга 1 224 особи)
 • Закарпатська обл., всього постраждалих 3 847 осіб (черга 177 осіб)
 • Ів-Франківська обл., постраждалих 10 541 особа (черга 323 осіб)
 • Кіровоградська обл., постраждалих 10 303 особи (черга 431 особа)
 • Львівська обл., постраждалих 8 401 особа (черга 798 осіб)
 • Полтавська обл., постраждалих 21 248 осіб
 • Сумська обл., постраждалих 13 870 осіб (черга 774 особи)
 • Тернопільська обл., постраждалих 44 897 осіб (черга 480 осіб)
 • Хмельницька обл., постраждалих 8 504 осіб (черга 739 осіб)
 • Чернівецька обл., постраждалих 18 807 осіб (черга 244 особи)
 • Дніпропетровська обл., постраждалих 19 957 осіб
 • Запорізька обл., постраждалих 7 802 особи (черга 444 особи)
 • Миколаївська обл., постраждалих 6 723 особи
 • Одеська обл., постраждалих 7 233 особи (черга 215 осіб)
 • Херсонська обл., постраждалих 6 014 осіб (черга 109 осіб)
 • Харківська обл., постраждалих 20 445 осіб (черга 874 особи)

Контакти за Програмою

Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля
вул. Лаврська, буд. 9, корп. 19, м. Київ, 01015
Тел.: +38 (044) 280 1325; 280 1375
E–mail: construction@chernobyl-people.org