Правовий захист

Правовий захист

 

lawhelppub

 

Завдяки підтримки PNCEF International, відповідно до законодавства України, своєї статутної мети, в інтересах фізичних осіб з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи, Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля» (надалі – Організація) супроводжує міжнародну благодійну програму «Правовий захист» (надалі – Програма).

Програма спрямована на надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, забезпечення захисту від обвинувачення.

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи, за своїм бажанням можуть прийняти участь в цій Програмі.

Пропозиція

Програма працюватиме для фізичних осіб з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи. Організація приймає від фізичних осіб такої категорії офіційні письмові заяви на включення їх до цієї Програми.

Мешканці конкретного населеного пункту, за допомогою та при участі органів місцевого самоврядування, повинні створити ініціативну групу, провести громадські збори по обранню кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації, який буде контактувати з Організацією та вирішувати усі питання щодо втілення цієї Програми в життя.

Через засоби масової інформації та органи місцевого самоврядування, Організація буде повідомляти про відкриття своїх відокремлених підрозділів в конкретних населених пунктах.

Для реєстрації відокремленого підрозділу Організації необхідно роздрукувати з Інтернет сайту та власноруч заповнити заяву про призначення керівника відокремленого підрозділу Організації та надіслати на поштову адресу копій документів, а саме:

  • роздруковану та заповнену заяву про призначення керівника відокремленого підрозділу Організації;
  • копію усіх сторінок паспорту громадянина України;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі, платнику податків;

Оскільки існує сувора відповідна звітність перед міжнародними партнерами про цільове використання будь–якої благодійної допомоги, за допомогою відокремленого підрозділу Організації, PNCEF International буде контролювати та супроводжувати всю діяльність за цією Програмою.

Інформація

Громадяни, які бажають прийняти участь в цій Програмі мають бути дійсними членами Організації. Для цього необхідно роздрукувати з Інтернет сайту та власноруч заповнити заяву про вступ в члени Організації. Тільки після прийняття в члени Організації, громадяни набувають право бути включеними до цієї Програми.

Для участі в цій Програмі необхідно надіслати на поштову адресу Організації копії своїх особистих документів, а саме:

  • роздруковану та заповнену заяву про вступ в члени Організації;
  • оригінал квитанції про сплату членського внеску;
  • роздруковану та заповнену заяву про включення до Програми «Правовий захист»;
  • копію усіх сторінок паспорту громадянина України;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі, платнику податків;
  • копію посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (з вкладкою до посвідчення за її наявністю);
  • нотаріально завірену довіреність, плюс п’ять нотаріально завірених копій з неї.

Для перевірки автентичності персональних документів заявника, його статусу та подальшого здійснення необхідних дій з боку Організації, заявник повинен надати нотаріально завірену довіреність (плюс п’ять нотаріально завірених копій з неї).

Довіреність можна оформити у будь–якого нотаріуса, а для мешканців сільської місцевості, довіреність можна оформити в сільраді. Зразок довіреності можна роздрукувати з Інтернет сайту Організації.

Вирішення питання на законодавчому рівні

Україна, після Чорнобильської катастрофи, у перших двох абзацах Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII визначила: «Чорнобильська катастрофа торкнулася долі мільйонів людей. У багатьох регіонах, на величезних територіях виникли нові соціальні та економічні умови. Україну оголошено зоною екологічного лиха. Створення системи надійного захисту людей від наслідків Чорнобильської катастрофи потребує залучення значних фінансових, матеріальних та наукових ресурсів.

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров’я та створює єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту потерпілого населення.».

Крім того, Держава цим законом взяла на себе обов’язок повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:
«Стаття 1. Мета та основні завдання Закону.
Закон спрямований на захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території.
Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах:
соціального захисту людей, повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
використання економічних методів поліпшення життя шляхом проведення політики пільгового оподаткування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх об’єднань».

Обов’язок Держави щодо відшкодування шкоди, завданої Чорнобильською катастрофою, випливає також з положень Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року відповідно до Закону України «Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» від 12 липня 1996 року № 334/96–ВР.

На жаль, пенсії, пільги, компенсації тощо, передбачені Законом України від 28 лютого 1991 року № 796–XII, забезпечуються та виплачуються не в повному обсязі. Чорнобильці вимушені проходити різні інстанції, оформляти значну кількість документів, аби через суди отримати позитивні рішення стосовно законного розміру своєї пенсії. Та за станом здоров’я не всі постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть це зробити і тим самим відстояти свої права. Саме тому Фонд взяв на себе обов’язок правового захисту таких осіб.

Контакти за Програмою

Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля
вул. Лаврська, буд. 9, корп. 19, м. Київ, 01015
Тел.: +38 (044) 280 1325; 280 1375
E–mail: post@chernobyl-people.org