Соціально–освітня громадська приймальня

Соціально–освітня громадська приймальня

 

sochelppub

 

Завдяки підтримки PNCEF International, відповідно до законодавства України, своєї статутної мети, в інтересах фізичних осіб з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи та які проживають на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територіях України, а також в інтересах юридичних осіб з числа державних навчальних закладів, державних або комунальних медичних установ, органів місцевого самоврядування обласного, районного, міського та сільського рівнів, Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля» (надалі – Організація) супроводжує міжнародну благодійну програму «Соціально–освітня громадська приймальня» (надалі – Програма).

Програма розроблена для соціально–освітньої обізнаності громадян та їхніх громад з питань державних гарантій та благодійності міжнародної спільноти щодо усунення наслідків Чорнобильської ядерної катастрофи, а також інформації щодо загального руху інвестиційних та інших програм на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територіях України.

Метою цієї Програми також є створення робочих місць виключно для громадян на території своєї реєстрації. Регулярна та своєчасна оплата заробітної платні працівникам соціально–освітньої громадської приймальні створить двосторонні взаємні відносини між громадянами такої категорії, органами місцевого самоврядування та держави в цілому.

Через свої представництва в різних країнах світу PNCEF International веде перемовини з міжнародними партнерами, які на умовах благодійності, скориставшись податковими пільгами, мають бажання, можливість та економічні переваги прийняти участь в розвитку цієї Програми. В результаті чого очікуються домовленості щодо отримання в безоплатному порядку на благодійних засадах будівельних матеріалів для будівництва окремо розташованих будівель для розміщення в них соціально–освітніх громадських приймальнь, офісної техніки, меблів, програмного забезпечення для вивчання різноманітних освітніх програм тощо.

За умовами цієї Програми працівники соціально–освітньої громадської приймальні будуть вести особистий прийом громадян, надавати їм первинні консультації, приймати документи для подальшого їх опрацювання тощо. Мають вирішуватися конкретизовані різнопланові завдання освітнього характеру, такі як:

 • роз’яснення положень кожної з наявних благодійних програм, допомога в заповненні заяв на включення до будь–якої з цих програм;
 • навчання або вдосконалення навичок бажаючих, особливо дітей, роботі на комп’ютерній техніці з тим, аби вони могли власноруч виготовляти необхідні їм документи для подальшого використання та підтримувати з Організацією своєчасне електронне спілкування;
 • підготовка волонтерів Організації, які будуть свідомо та кваліфіковано поширювати серед населення, проживаючого на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територіях, інформацію про благодійні програми Організації та об’єктивну необхідність втілення їх в життя, а також про необхідність включення до благодійних програм Організації як можна більшої кількості громадян заради настання кінцевих результатів за кожною благодійною програмою окремо.

В кінцевому результаті, за дотриманням певних умов відповідних благодійних програм, це принесе користь громадянам, буде суттєво зменшено навантаження на бюджети різного рівня, про що більш конкретно визначено в інших благодійних програмах.

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи та також юридичні особи з числа державних навчальних закладів, державних або комунальних медичних установ, органів місцевого самоврядування обласного, районного, міського та сільського рівнів, за своїм бажанням можуть прийняти участь в цій Програмі.

 

sochelppub

 

Пропозиція для фізичних осіб

Програма працюватиме для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи. Організація приймає від фізичних осіб офіційні письмові заяви на включення їх до цієї Програми.

Мешканці конкретного населеного пункту, за допомогою та при участі органів місцевого самоврядування, повинні створити ініціативну групу, провести громадські збори по обранню кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації, який буде контактувати з Організацією та вирішувати усі питання щодо втілення цієї Програми в життя.

Через засоби масової інформації та органи місцевого самоврядування, Організація буде повідомляти про відкриття своїх відокремлених підрозділів в конкретних населених пунктах.

Інформація для фізичних осіб

Громадяни, які бажають прийняти участь в цій Програмі мають бути дійсними членами Організації. Для цього необхідно роздрукувати з Інтернет сайту та власноруч заповнити заяву про вступ в члени Організації. Тільки після прийняття в члени Організації, громадяни набувають право бути включеними до цієї Програми.

Для участі в цій Програмі необхідно надіслати на поштову адресу Організації копії своїх особистих документів, а саме:

 • роздруковану та заповнену заяву про вступ в члени Організації;
 • оригінал квитанції про сплату членського внеску;
 • роздруковану та заповнену заяву про включення до Програми «Соціально–освітня громадська приймальня»;
 • копію усіх сторінок паспорту громадянина України;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі, платнику податків;
 • копію посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (з вкладкою до посвідчення за її наявністю);
 • нотаріально завірену довіреність, плюс п’ять нотаріально завірених копій з неї.

Для перевірки автентичності персональних документів заявника, його статусу та подальшого здійснення необхідних дій з боку Організації, заявник повинен надати нотаріально завірену довіреність (плюс п’ять нотаріально завірених копій з неї).

Довіреність можна оформити у будь–якого нотаріуса, а для мешканців сільської місцевості, довіреність можна оформити в сільраді. Зразок довіреності можна роздрукувати з Інтернет сайту Організації.

Пропозиція для юридичних осіб

Програма працюватиме для юридичних осіб, через зареєстрованих на їхніх територіях, за їх підтримкою відокремлених підрозділів Організації шляхом створення соціально–освітніх громадських приймальнь обласного значення на території всіх областей України, а на територіях Київської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Вінницької та Черкаської областей, додатково будуть створюватися соціально–освітні громадські приймальні районного, міського, селищного та сільського значення.

Для поступового втілення цієї Програми в життя, керівництво органів місцевого самоврядування має визначитись стосовно можливого, узгодженого з громадськістю, кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації та запропонувати призначити його на цю посаду.

Інформація для юридичних осіб

Для включення юридичної особи до цієї Програми необхідно мати на своїй території відокремлений підрозділ Організації. Для цього необхідно роздрукувати з Інтернет сайту та власноруч заповнити заяву про призначення керівника відокремленого підрозділу Організації. Тільки після офіційної реєстрації відокремленого підрозділу Організації, органи місцевого самоврядування та державні або комунальні підприємства соціальної спрямованості набувають право бути включеним до цієї Програми.

Для участі в цій Програмі необхідно надіслати обов’язково засвідчені печаткою та особистим підписом керівника органу місцевого самоврядування або керівника державного або комунального підприємства соціальної спрямованості копій документів, а саме:

 • копія витягу (виписка) юридичної особи з ЄДРЮОФОП;
 • копія витягу (виписка) юридичної особи з органу статистики;
 • роздруковану та заповнену заяву про призначення керівника відокремленого підрозділу Організації;
 • копія усіх сторінок паспорту громадянина України, кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі, платнику податків, кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації.

Оскільки існує сувора відповідна звітність перед міжнародними партнерами про цільове використання будь–якої благодійної допомоги, за допомогою відокремленого підрозділу Організації, PNCEF International буде контролювати та супроводжувати всю діяльність за цією Програмою.

 

sochelppub

 

Контакти за Програмою

Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля
вул. Лаврська, буд. 9, корп. 19, м. Київ, 01015
Тел.: +38 (044) 280 1325; 280 1375
E–mail: post@chernobyl-people.org