Зелена енергія

Зелена енергія

 

sochelppub

 

Завдяки підтримки PNCEF International, відповідно до законодавства України, своєї статутної мети, в інтересах фізичних осіб з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи та які проживають на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територіях України, а також в інтересах юридичних осіб з числа державних або комунальних установ соціальної спрямованості, які розташовані на територіях Київської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Вінницької або Черкаської областей, Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля» (надалі – Організація) розвиває та супроводжує міжнародну благодійну програму «Зелена енергія» (надалі – Програма).

В межах екологічного, економічного та енергетичного розвитку постраждалих внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територій України, який спрямований на підтримку і розвиток наукової, технічної, будівельної та громадської діяльності, що визиває міжнародний інтерес і занепокоєння проблемами стану навколишнього середовища радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територій України, Організація запрошує до співпраці в якості партнерів та керівників підприємств, представників малого та середнього бізнесу.

Беручи до уваги міжнародний досвід з подолання наслідків природніх катаклізмів, техногенних катастроф тощо, представники малого та середнього бізнесу можуть об’єднати зусилля місцевих громадян, а за підтримки міжнародної спільноти та місцевого самоврядування зможуть об’єднатися в підприємства з надання послуг місцевим громадам та державі взагалі.

В межах постраждалих внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територій України планується утворити 149 підприємств по виготовленню біопалива з альтернативних джерел паливної сировини і твердих побутових відходів та 256 підприємств по виробництву енергії з альтернативних видів палива, у тому числі з використанням енергетичних джерел за відновними за своєю природою вітру та сонячного світла. Для управління підприємствами на конкурсній основі будуть обрані кваліфіковані фахівці, або профільні, управляючі компанії.

Метою таких підприємств є створення робочих місць виключно для громадян на території своєї реєстрації, а також сплата податків за місцем своєї реєстрації. Регулярна та своєчасна оплата заробітної плати працівникам цих підприємств створить планові, економічні відносини між мешканцями таких територій, органами місцевого самоврядування та держави в цілому. Такі відносини взагалі можуть змінити відношення місцевих громадян до довкілля природнього середовища, його збереження та утримання в чистому, санітарному вигляді.

Після сплати всіх зборів та податків, підприємства Організації з управління енергетичним обладнанням та виробництва теплової та електричної енергії, будуть перераховувати прибутки на рахунок Організації для подальшого фінансування локальних благодійних програм, спрямованих на екологічний та економічний розвиток радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територіях України.

Шляхом забезпечення, на благодійних засадах приватних осель та об’єктів загального користування, розташованих на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територіях України відновлюваною енергією, видобутою з альтернативних видів палива, у тому числі з використанням енергетичних джерел за відновними за своєю природою вітру та сонячного світла, міжнародна спільнота сприятиме поступовому зникненню наслідків ядерної катастрофи.

При участі PNCEF International, за рахунок благодійності, безкоштовно, ці підприємства отримають на свій баланс сучасне обладнання та технології для виробництва біопалива, енергії з альтернативних видів палива, у тому числі з використанням енергетичних джерел за відновними за своєю природою вітру та сонячного світла, яке буде використано для забезпечення тепловою і електричною енергією потреб приватних осель, державних та комунальних установ соціальної спрямованості, розташованих на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територіях України.

Виробництво теплової та електричної енергії буде розвиватися різними напрямками, але в межах цієї Програми. Через свої представництва в різних країнах світу PNCEF International веде перемовини з виробниками необхідного для цієї Програми енергетичного обладнання. Виробники такого обладнання, на умовах благодійності, скориставшись податковими пільгами, мають бажання, можливість та економічні переваги прийняти участь в розвитку цієї Програми. В результаті чого очікуються домовленості щодо отримання в безоплатному порядку на благодійних засадах сучасного обладнання для регенеративної галузі енергетики. Постачання, встановлення та використання такого обладнання є особливо важливим питанням для територій радіоактивного забруднення в будь–яких країнах світу.

Після монтажу та введенню в експлуатацію енергогенеруючого обладнання, приватні оселі та об’єкти соціальної спрямованості, які розташовані на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територіях України, зможуть щомісяця отримувати обмежену кількість електричної енергії в якості благодійності.

Спочатку Організація буде сплачувати частину рахунків за використану електричну енергію місцевим постачальникам електричної енергії. В майбутньому, шляхом створення підземних електричних мереж, планується розвивати адресне постачання електричної енергії споживачам на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територіях України.

За підтримки органів місцевого самоврядування, втілення цієї Програми створить реальну можливість залучити в Україну на благодійних засадах значні інвестиції у вигляді сучасного обладнання та технології для виробництва біопалива, енергії з альтернативних видів палива, у тому числі з використанням енергетичних джерел за відновними за своєю природою вітру та сонячного світла.

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи та які проживають на радіоактивно забруднених територіях України, а також керівництво органів місцевого самоврядування радіоактивно забруднених територіях України, за своїм бажанням можуть прийняти участь в цій Програмі.

Пропозиція

Програма працюватиме для мешканців приватних осель та державних або комунальних установ соціальної спрямованості Київської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Вінницької або Черкаської областей України. Організація приймає від фізичних осіб, а також керівників органів місцевого самоврядування радіоактивно забруднених територій України, офіційні письмові заяви на включення їх до цієї Програми.

За рахунок отриманих прибутків від енергогенеруючих підприємств, Організація буде мати можливість сплачувати частину рахунків за спожиту єретичну енергію та опалення кожній приватній оселі та об’єктам соціальної спрямованості на постраждалих внаслідок Чорнобильської ядерної катастрофи територіях України.

Для цього мешканці конкретного населеного пункту, за допомогою та при участі органів місцевого самоврядування, повинні створити ініціативну групу, провести громадські збори по обранню кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації, який буде контактувати з Організацією та вирішувати всі питання щодо втілення та подальшого супроводу цієї Програми.

Через засоби масової інформації та органи місцевого самоврядування, Організація буде повідомляти про відкриття своїх відокремлених підрозділів в конкретних населених пунктах.

 

sochelppub

 

Інформація

Громадяни, які бажають прийняти участь в цій Програмі мають бути дійсними членами Організації. Для цього необхідно роздрукувати з Інтернет сайту та власноруч заповнити заяву про вступ в члени Організації. Тільки після прийняття в члени Організації, громадяни набувають право бути включеними до цієї Програми.

Для участі в цій Програмі необхідно надіслати на поштову адресу Організації копії своїх особистих документів, а саме:

 • роздруковану та заповнену заяву про вступ в члени Організації;
 • оригінал квітанції про сплату членських внесків;
 • роздруковану та заповнену заяву про включення до благодійної програми «Зелена енергія»;
 • копію усіх сторінок паспорту громадянина України;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі, платнику податків;
 • копію посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (з вкладкою до посвідчення за її наявністю);
 • нотаріально завірену довіреність, плюс п’ять нотаріально завірених копій з неї.

Для перевірки автентичності персональних документів заявника, його статусу та подальшого здійснення необхідних дій з боку Організації, заявник повинен надати нотаріально завірену довіреність (плюс п’ять нотаріально завірених копій з неї).

Довіреність можна оформити у будь–якого нотаріуса, а для мешканців сільської місцевості, довіреність можна оформити в сільраді. Зразок довіреності можна роздрукувати з Інтернет сайту Організації.

Створення відокремленого підрозділу Організації

Для поступового втілення цієї Програми в життя, керівництво органів місцевого самоврядування має визначитись стосовно можливого, узгодженого з громадськістю, кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації та запропонувати призначити його на цю посаду.

Після проходження офіційної реєстрації відокремленого підрозділу Організації, рішенням сесії місцева рада має офіційно запросити відповідних фахівців партнерів Організації та надати їм офіційний дозвіл на проведення дослідницьких робіт з визначенням конкретних місцевостей, якими опікується рада, з найбільш сприятливими умовами для ефективного отримання енергії з альтернативних видів палива, у тому числі з використанням енергетичних джерел за відновними за своєю природою вітру та сонячного світла та на побудову у подальшому на цих місцевостях відповідного комплексу технічних споруд.

Необхідно роздрукувати з Інтернет сайту та власноруч заповнити заяву про призначення керівника відокремленого підрозділу Організації та надіслати на поштову адресу Організації копій документів, а саме:

 • роздруковану та заповнену заяву про призначення керівника відокремленого підрозділу Організації;
 • копію усіх сторінок паспорту громадянина України, кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі, платнику податків, кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Організації.

Оскільки існує сувора відповідна звітність перед міжнародними партнерами про цільове використання будь–якої благодійної допомоги, за допомогою відокремленого підрозділу Організації, PNCEF International буде контролювати та супроводжувати всю діяльність за цією Програмою.

Перелік областей України в складі яких усі населені пункти мають можливість прийняти участь в благодійній програмі «Зелена енергія»:

 • Київська область
 • Житомирська область
 • Рівненська область
 • Волинська область
 • Вінницька область
 • Черкаська область
 • Чернігівська область

 

sochelppub

 

Контакти за Програмою

Всеукраїнське об’єднання ветеранів та інвалідів Чорнобиля
вул. Лаврська, буд. 9, корп. 19, м. Київ, 01015
Тел.: +38 (044) 280 1325; 280 1375
E–mail: post@chernobyl-people.org

Для стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в окремих адміністративно–територіальній одиницях на території Київської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Вінницької та Черкаської областей, в співвласники створених підприємств запрошуються представники малого та середнього бізнесу.